Skip to main content
Medvet BV
© 2023 - Medvet BV - Alle rechten voorbehouden

Staalname - aanvragen

Met het oog op een permanente kwaliteitsbewaking leggen we graag de nadruk op de kwaliteit van de pre-analyse, dit is het luik dat zich afspeelt alvorens het laboratorium kan starten met de aangevraagde onderzoeken. De pre-analytische fase bestaat uit het voorbereiden van de patiënt, de staalafname, de identificatie en bewaring, het transport, de staalontvangst, de registratie van het staal en de staalvoorbereiding in het laboratorium. Een groot deel hiervan gebeurt dus in de dierenartsenpraktijk. We willen u daarom informeren over een correcte staalafname, bewaring en identificatie.
 

Afname en bewaring

Na inloggen kan u per staaltype uitgeschreven richtlijnen vinden over de afname en de bewaring.
 • Bloedafname
 • Urine
 • Faeces
 • Wissers
 • Hemocultuur
 • Vochten
Voorzie het juiste staaltype per aangevraagde analyse. Sommige analysenummers zijn op het aanvraagformulier gedrukt in een kleur, elke kleur past bij een staaltype.
 • Paars: EDTA
 • Rood: serum
 • Lichtblauw: citraat
 • Grijs: glucose
 • Groen: heparine
Bijkomend staat er op het aanvraagformulier achter elke analyse een code vermeld die verwijst naar het correcte staaltype. De legende vindt u onderaan het aanvraagformulier.
 • S: serum
 • E: EDTA
 • G: glucose
 • H: heparine
 • E*: EDTA-tube afnemen, afdraaien, plasma invriezen
 • ED: EDTA-tube afnemen, volledige tube invriezen
 • S*: serumtube afnemen, afdraaien, serum invriezen
 • DNAw: Multicollect wisser
 • eSW: e-Swab
 • F: faeces
 • U: urine
 • HK: hemocultuur flessen
 • X: speciale afname (contacteer het laboratorium)
Als u via Lab Online een aanvraag indient, vinkt u vervolgens de analyses aan. Rechts in hetzelfde scherm vindt u per aangevinkte analyse het staaltype.
 

Identificatie routine stalen

Na een correcte afname is het van essentieel belang dat elk staal correct en ondubbelzinnig door u geïdentificeerd wordt. U kan hiervoor de blauwe barcodestickers gebruiken. De barcodesticker met zwarte rand is voor humane stalen, gelieve deze niet te gebruiken.  Gebruik dezelfde barcode op uw stalen als op uw aanvraag, zo worden de stalen gelinkt aan de aanvraag. De stalen van één patiënt hebben dus allemaal dezelfde barcode. U hoeft geen barcode op het staalzakje te kleven.
Bij elk staal hoort een aanvraagformulier, dit wordt op papier of online ingediend. Voor beiden hebben we onderstaande gegevens nodig:
 • Gegevens dierenarts: indien u enkel aanvragen op papier indient, vraag dan naar onze gepersonaliseerde formulieren. Hierop staat onderaan de naam van uw praktijk.
 • Noteer duidelijk alle patiëntgegevens:
  • Gegevens eigenaar: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, BTW-nummer
  • Gegevens dier: vergeet hier zeker de diersoort niet aan te duiden, zonder diersoort hebt u géén diersoort specifieke referentiewaarden bij uw uitslag. Verder vult u ook naam, geslacht en geboortedatum in.
  • Laat de eigenaar het formulier ondertekenen als bewijs dat deze zich akkoord verklaart met de kosten verbonden aan het laboratoriumonderzoek.
Kruis profielen en/of analyses aan.
 

Identificatie pathologie en cytologie

Voor pathologiestalen zijn er bijkomend enkele specifieke richtlijnen:
 • Nauwkeurig en volledig invullen van klinische gegevens, aangevuld met eventueel specifieke vragen. Duidelijk aanduiden of het letsel volledig werd opgestuurd.
 • De vermelding van vorige staalafnames van dezelfde patiënt is van essentieel belang om een nieuw onderzoek te kaderen in een specifieke ziektegeschiedenis.
 • Indien meerdere weefsels worden ingezonden, gebruik dan verschillende containers en identificeer of oriënteer duidelijk d.m.v. hechtingen, inkt…
Verwerk uw stalen op de juiste manier. Hieronder enkele tips:
 • Weefselstukken:
  • Stuur het volledige letsel op, zonder het letsel in te snijden.
  • Als bij een staalafname meerdere letsels worden verwijderd, stuur dan alles op. Er worden geen extra kosten aangerekend.
  • Stuur weefsel op in een formolpot (géén glazen pot!) en zorg ervoor dat de container hiervoor groot genoeg is en het weefsel volledig ondergedompeld is. Indien dit niet kan, verpak het weefsel in een plastic zak en bewaar dit op ijs of in de koelkast.
 • Cytologieglaasjes:
  • Gebruik objectglaasjes met matte rand.
  • Schrijf de naam van de patiënt en de plaats van de staalafname op de matte rand aan de bovenzijde.
  • Verzend deze in slide mailers die u kan verkrijgen bij ons op het labo.
  • Een bijaanvraag van immunokleuring (B/T-cel differentiatie e.a.) op cytologie is enkel mogelijk als er voldoende glaasjes werden voorzien. Minstens 3 ongekleurde glaasjes in geval van afname bij een lymfeknoop, minstens 5 ongekleurde glaasjes in geval van afnamen bij milt of lever. Eens de routinekleuring voor de beoordeling van de cytologie glaasjes is uitgevoerd, is een immunokleuring niet meer mogelijk op datzelfde glaasje.
 • Vochten: verzend vochten in 1 of meerdere EDTA-tubes. Wissers zijn NIET geschikt.
 

Bijaanvragen en staalbewaring

 • Serumstalen: 7 dagen bij 4°C
 • EDTA-tubes: 4 dagen bij 4°C
 • Citraattubes: 1 dag bij kamertemperatuur
 • Glucosetubes: 1 dag bij 4°C
 • Bloedstalen en sera voor toxicologisch onderzoek a.d.h.v. elementanalyse, GC & GC-MS: 5 weken bij 4°C
 • Bloedstalen en sera voor arbeidsgeneeskundig en toxicologisch onderzoek a.d.h.v. HPLC: 6 weken bij -20°C
 • Afnames voor microbiologie: 1 week bij 4°C
 • Urines voor arbeidsgeneeskundig en toxicologisch onderzoek: 6 weken bij 4°C
 • Paraffineblokken (histologie): 15 jaar bij kamertemperatuur
 • Vochten (cytologie): 10 werkdagen bij 4°C
 • Glaasjes (cytologie): 15 jaar bij kamertemperatuur